• 2023 03 31

Miklós Edit "másodfokon" is a Magyar Sí Szövetség elnöke

Folytatódhat a jogi huzavona.

A Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése is megerősítette Miklós Edit elnöki bejegyzését a Magyar Sí Szövetségben.

A Magyar Sí Szövetség facebook oldalán Miklós Edit a következő nyilatkozatot tette. 

"Megszületett a Fővárosi Törvényszék másodfokú végzése, amely szerint Miklós Editet bejegyezték a Magyar Sí Szövetség elnökének. A Fővárosi Törvényszék végzése jogerős, így Miklós Edit legitim elnöknek tekinthető.

Áldott és békés karácsonyt kíván a szövetség elnöksége: Miklós Edit, elnök
Gótzy Antal, alelnök, Kapitány Ildikó, főtitkár
Az elnökség tagjai: Szőcs Emőke, Büki Gábor, Tóth Zalán, Becze Tibor Zsolt és Kis Márton Vidor."

Miklós Edit az év elején szerzett sérülésa után áprilisban visszavonult, majd a Magyar Sí Szövetség közgyűlése megválasztotta őt a szervezet első emberének. Bajai András, aki a szövetség első embere volt, bíróságon támadta meg a közgyűlés határozatait, mert álláspontja szerint azt több okból is törvénytelenül hívták össze.

A helyzetet árnyalja, hogy ha elnöke jelen pillanatban már csak egy van a síelőknek, de elnöksége kettő. Hiszen időközben a még Bajai András irányította elnökség összehívott egy közgyűlést, amely legitim módon választott új elnökséget július 20-án. Annak a közgyűlésnek a határozatai ellen ugyanis sen sem emelt törvényességi vétót. Azaz a helyzet csak kevésbé lett zavaros. A régi elnökség a Magyar Sí Szövetség hivatalosnak tett oldalán tett két nyilatkozatot. Az első december 21-én délután: 

"Kedves sísportért aggódó barátaink! Amint erről már sokan értesülhettetek, bekövetkezett, amit azért a legtöbben előreláttunk. Miklós Editet bejegyezte a Fővárosi Törvényszék. Hiába a számtalan szabálytalanság, a folyamatban lévő büntető- és polgári peres ügyek, a Törvényszék ebben az úgynevezett "nemperes eljárásban" nem folytat le bizonyítási eljárást, azt a polgári és büntető bíróságokra bízza. Edit mostantól a július 20-án megválasztott elnökséggel kell, együttműködjön, azaz dr. Vámos Attila alelnökkel, Bereczki Brigitta, Tausz Ádám, Hegedűs László, Mohai Szabolcs és dr. Barta Csaba elnökségi tagokkal. Most vasárnap a testület meg is tartja következő elnökségi ülését, ahol tájékoztatjuk elnök asszonyt a folyamatban lévő ügyekről és pontosítjuk az elnök jogköreit."

A másodikat pedig vasárnap, azaz december 23-án késő este: 

"Szívesebben kívánnánk egyszerűen csak boldog karácsonyt mi is, de ha a Kaszó-csapattal áll szemben az ember, sajnos sokkal kellemetlenebb ügyekkel is foglalkoznunk kell. A mai elnökségi ülésen - ahova elnök asszony nem jött el - az öt megjelent elnökségi tag egyebek közt felkérte Vámos Attila alelnök urat, hogy hívjon össze a lehető leghamarabbi időpontra egy rendkívüli közgyűlést, mivel a tagság több mint 10%-át képviselő egyesületek ezt kérték a szövetség vezetésétől. Továbbá jelentősen korlátozta az elnökség az elnök jogköreit tekintettel a folyamatban lévő polgári- és büntetőeljárásokra, melykeben felmerülhet az elnök érintettsége. Csak emlékeztetőül: 2018. július 20-án a sízők új elnökséget választottak, azt a közgyűlést a Kaszó-csapat még csak meg sem támadta. Tehát Editnek mostantól velünk kell együttműködnie, azokkal, akiket a valódi sítársadalom delegált a vezetésbe."

Tehát egy elnök, két elnökség és néhány jogi procedúra. Így vág neki a sísport 2019-nek.